Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Mindfulness Centrum Haarlem

Contact:

Telefoon: 06-10 25 0077

info@mindfulnesscentrumhaarlem.nl

Algemene Voorwaarden - Mindfulness Centrum Haarlem


Verwerking van je aanmelding

Aanmelden kunt u zich door het formulier op de pagina MBSR 8 weekse training online in te vullen en te verzenden. 

Na ontvangst van het formulier zal de trainer contact met u opnemen voor een intakegesprek. Pas na toezegging na een kennismakinggesprek komt het tot een definitieve overeenkomst tot deelname. Je gaat daarmee akkoord met deze voorwaarden.

De trainer stuurt hierna de factuur. Om je inschrijving en deelname definitief te maken, dient het bedrag van de factuur minimaal 14 dagen voor aanvang van de training te zijn overgemaakt, onder vermelding van het factuurnummer en naam. Na ontvangst daarvan heb je definitief een plaats in de training.


Aanwezigheid

U doet het uiterste best om alle trainingsdagen aanwezig te zijn in het belang van uwzelf en de groep. Mocht u onverhoopt een dag missen dan kan deze dag telefonisch met de trainer worden nabesproken.

Deze dag kan niet ingehaald worden bij andere trainingen.

Indien de trainer niet aanwezig kan zijn op een van de aangegeven cursusdata zal de cursus met een week worden verlengd op dezelfde dag en tijd.

De deelnemers houden rekening met deze mogelijkheid. In uitzonderlijke gevallen kan de trainer er voor kiezen een andere trainer de training te laten verzorgen.


Annulering

Na het definitief worden van de aanmelding geldt de volgende annuleringsregeling:


  • U kunt uw inschrijving voor de training kosteloos annuleren tot één maand voor aanvang.


  • Bij annulering van vier weken tot een week voor begin van de training wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht.


  • Binnen een week voor aanvangsdatum of na aanvang van de training is geen restitutie mogelijk.


Mocht de trainer de gehele training moeten annuleren, dan ontvang je daarvan bericht en wordt je op de eerstvolgende beschikbare training geplaatst. Je ontvangt een nieuwe bevestiging. Mocht je dit niet willen dan wordt een eventueel gedane betaling binnen twee weken teruggestort op jouw rekening. De trainer is niet aansprakelijk voor enige geleden schade wegens het verzetten of annuleren van de training.


Kosten en materiaal

De trainingskosten staan vermeld op de website van het Mindfulness Centrum Haarlem (zie lesaanbod).

Cursusmateriaal, benodigde geluidsbestanden, thee en BTW zijn inbegrepen.

Voor deelnemers met aantoonbaar beperkte draagkracht zijn aanpassingen tijdens het kennismakingsgesprek bespreekbaar met de trainer. De kosten kunnen ook in termijnen worden voldaan.


Vertrouwelijkheid

De naar het Mindfulness Centrum Haarlem door u ingestuurde persoonlijke gegevens worden alleen doorgestuurd naar de trainer(s) en alleen gebruikt voor administratieve doeleinden. Ze worden niet met derden gedeeld.

Tijdens de training creëren wij samen een veilige omgeving waarbij wij de lesruimte en elkaar met respect -en al het besprokene vertrouwelijk- behandelen.

De trainers van het Mindfulness Centrum Haarlem hebben het recht om deelnemers die hier niet naar handelen de toegang tot de training te ontzeggen.


Disclaimer

Deelname aan een training bij Mindfulness Centrum Haarlem gebeurt altijd op eigen en vrijwillige basis van de deelnemer zelf. De inzet en betrokkenheid bij de training van de deelnemer is mede van invloed op het gewenste eindresultaat. Mindfulness Centrum Haarlem kan hierdoor geen garantie geven voor het gewenste resultaat dat een deelnemer vooraf zelf heeft bepaalt.


Mensen die onder behandeling van een medisch specialist zijn (zoals een arts of psychiater) raden wij aan om voor de inschrijving van een training advies in te winnen bij deze medisch specialist om te bepalen of de timing van de training het juist moment is of überhaupt past in het behandelplan.


Een deelnemer is altijd zelf verantwoordelijk voor de keuze voor- en manier van meedoen van oefeningen tijdens de training en mogelijke consequenties hiervan voor zijn gezondheid. Dientengevolge kunt u het Mindfulness Centrum Haarlem en/of de trainer niet aansprakelijk stellen voor enige schade als gevolg van hiervan.


Mindfulness Centrum Haarlem en/of de trainer is niet verantwoordelijk voor het effect van de Mindfulnesstraining op de gezondheid van een deelnemer en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade als gevolg van hiervan.


Persoonlijke eigendommen zijn tijdens de training in beheer van de deelnemer zelf. De trainer en/of het Mindfulness Centrum Haarlem kan hier geen verantwoordelijkheid voor nemen.


Deelname bij evenementen met plek reservering


Reserveringsmethodes

1. Via de website, e-mail of telefonisch.

2. Reservering voldoen via een betaling (online-ticket)


Bij reserveringen ontvangt u een betaallink voor een plek die wij voor u in optie zetten.


De reservering vervalt wanneer u:

•de betaling voor de reservering niet binnen 72 uur voldoet.

•Het Mindfulness Centrum Haarlem heeft hierna het recht de niet betaalde plekken verder te verkopen.


Wachtlijst

U kunt zich inschrijven op een wachtlijst wanneer een evenement is volgeboekt. Dit biedt de mogelijkheid om toch een plek te bemachtigen in geval van een annulering. Wij nemen in dat geval direct contact met u op zodra een plaats beschikbaar is.

Geef hiervoor je mobile telefoonnummer en je e-mailadres aan zodat wij snel (bv. via SMS) kunnen schakelen.


Restitutie  & Annulering van evenementen of workshops

 Indien dit voor een evenement niet specifiek staat aangegeven, dan zijn tickets niet persoonsgebonden en dus overdraagbaar. U kunt in dat geval uw ticket aan iemand anders geven, mocht u zelf verhinderd zijn.


 Je kunt tot 3 dagen (tot 72 uur tevoren) vóór het evenementen-start annuleren. Hiervoor rekent Mindfulness Centrum Haarlem altijd minimaal €5,- annulerings- en administratiekosten i.v.m met gemaakte kosten door inkoop en/of inzet van tickertservice diensten.

 

 Restitutie is niet mogelijk indien een annulering plaatsvindt binnen 3 dagen (72 uur en minder) voor start van het evenement of workshop. 

Je mag, in overleg, wel iemand anders in jouw plaats laten komen. 


 Elke reservering voor een workshop of evenement is uniek en zal tot één plek toegang tot de bijeenkomst verschaffen. Indien er misbruik (door  kopiëren van toegangsbewijzen) plaatsvindt, worden beide deelnamebewijzen geannuleerd.


Informatie of vragen?Heb je vragen, bel dan


Telefoon: 06 -10 25 00 77

Trainingslocatie


Mindfulness Centrum Haarlem

Begijnhof 20

2011 HE Haarlem

 


Contact


Alexandra Pils

Telefoon: 06-10 25 0077

info@mindfulnesscentrumhaarlem.nl

www.MindfulnessCentrumHaarlem.nl Copyright © 2012-2019 Alexandra Pils

Hoge kwaliteitseisen voor mindfulnesstrainer in het Mindfulness Centrum Haarlem

Bij het Mindfulness Centrum Haarlem staat hoge kwaliteit vooraan. Hier werken specialisten die een professionele opleiding hebben gevolgd, door minimaal een mentor zijn begeleidt en ook regelmatig intervisie's volgen. Alle mindfulnesstrainer van het MindfulnessCentrumHaarlem zijn gecertificeerd. In hun mindfulness lessen word ieder deelnemer met veel aandacht begeleidt. Professionele persoonlijke begeleiding en ook individuele aandacht hebben dan ook hoogste prioriteit bij het mindfulnesscentrumhaarlem. Kijk hiervoor ook naar de verschillende positieve reviews en positieve ervaringen op het internet..


Mindfulness in Haarlem en omgeving

In Noord-Holland, Haarlem en omgeving zoals Bloemendaal, Velsen, Aardenhout,Amsterdam, Ijmuiden, Heemstede en Overveen bestaan een grote hoeveelheid aanbieder van mindfulness. Waaronder bijvoorbeeld het Mindfulness Centrum Kennemerland (mindfulnesskenemerland. NL, Wolfram Meyer via wolframmeyer.nl‎, Villa Uitzicht via domain villauitzicht.nl, leefmindful.nl/, yogacentrum-innerwork.nl, Judith Hogeweg via judithhogeweg.nl, Bart Poelman via mindfulnesshaarlem.nl , yogacentrum, meditatiecentrum, gezondheidscentrum,

Grotendeels zijn deze aanbieder van mindfullness en hun andere activiteiten bij Haarlem zoals Yoga, Meditatie, Coaching ingeschreven bij een Haarlemse belangenvereniging genoemd Bewust Haarlem (bewusthaarlem.nl, #bewusthaarlem).


Mindfulness helpt bij slaapproblemen, burn-out, stress, overspannen

Mindfulness helpt mensen, die op zoek zijn naar meer balans en energie of die zowel positiever en krachtiger in het leven willen staan en dit leven ook bewuster willen waarnemen. In de meeste gevallen begint de zoektocht naar een cursus en pas als zich een deelnemer een bepaalde urgentie realiseert, waaronder stressklachten zoals spanning, benauwdheid, vermoeidheid, uitputting of lage energielevel. Ook kan het voorkomen dat een deelnemer zich midden in een burn-out bevind of overspannen is.


Bedrijven op zoek naar vitaliteitsprogramma

Inmiddels zijn ook vele bedrijven op zoek naar organisaties die programma’s voor stressmanagemnet  en/of stresspreventie aanbieden. Reorganisaties en een snellere technische ontwikkeling vragen veel flexibiliteit een aanpassingskracht van een medewerker. De werkdruk en ook de concurrentie liggen hoger. Gezondheid, vitaliteit en vitaliteitmanagement komen meer en meer aan bod binnen organisaties om hun werknemer beter leren omgaan met stress.


Eigen gedragspatronen herkennen

Tijdens de les leert een groepsdeelnemer zijn aandacht bij te houden op het moment en wat hij alles tijdens het mediteren ervaart en waarneemt aan sensaties, emoties, gedachten, oordelen. Zowel de ervaringen in je eigen lichaam (fysiek) alsook het mentale gedeelte (geest, brain) worde hier nauwkeurig nabesproken. Tijdens het mediteren ervaren veel deelnemers een vorm van rust en ontspanning of komen pas dan achter hoe gespannen ze daarvoor zijn geweest. In dat moment zet ook vaak een soort zelfhelingsproces in gang.


Mindfulness is geen therapie

Wel is op te merken dat Mindfulness geen officiële medische therapie of behandeling voor depressie of stress zijn. Wel zijn het effecten en resultaten dusdanig positief dat vele therapeuten en psychologen mindfulness in hun therapie mee opnemen.Voordelige prijs of speciale aanbiedingen van het Mindfulnesscentrumhaarlem

Vaak heeft het MindfulnessCentrumHaarlem speciale acties en aanbiedingen voor mindfullness lopen. Zo kan een actie of aanbieding zijn voor zo genoemde early-birds: hoe eerder je inschrijft voor een workshop mindfulness hoe hoger de waarschijnlijkheid dat je een korting op de vaste prijs krijgt. Kijk naar de mogelijkheden voor en goedkoop of voordelige prijs en voor mindfulness acties op de website van het (mindfulnesscentrumhaarlem.nl).


Grantie: Cursus gaan gegarandeerd doorook al zijn er minder dan 4 deelnemers.

Wees vroeg bij met een aanmelding voor een workshop, want daardoor is het mindfulnesscentrumhaarlem in staat ervoor te zorgen dat een cursus gegarandeerd plaats vindt.


Opfriscursus of opfrisworkshop mindfulness

Het mindfulness centrum haarlem biedt teven ook vele malen per jaar een opfriscursus/ opfrislessen of/en korte workshops voor personen die enkel jaren gelden al een 8-weken cursus achter de rug hebben. Een opfris training op opfris workshop mindfulness duurt meestal een dag.


Ook heeft het mindfulnesscentrumhaarlem vaak korte 2-dagen mindfulness workshops in aanbieding, waarin het gehele MBSR programma inclusieve oefeningen in één weekend behandelt worden.  Informeer je voor weekend-training en workshops direct bij een van de trainers.


Wil je kennis maken met mindfulness, het mindfulnescentrumhaarlem organiseerd ook introductieavonden of een proefles-avond of middag.


Nieuw: Vanaf september 2015 geeft het Mindfulness Centrum Haarlem ook trainingen in mindful parenting of mindful ouderschap genoemd.


Tags

training mindfulness haarlem centrum, mindfulness-training, training-mindfulness, haarlem centrum, centrum haarlem, mindfulness haarlem, 2015, Mindfulness Haarlem 2015 training, mindfulness Haarlem, mindfulness-training, Alexandra Pils mindfulness, training-mindfulness haarlem, begijnhof, begijnhof20, begijnhof-20, begijnhof-haarlem


Tag cloud: stress verminderen,#stressverminderen, stressmanagement, stress-management, stressmanagement, stress managen, stress reduceren, stressvrij, stressvrijer, stressloos, beter omgaan met stress, stressvrij leven, frustratie, frustreert,

burn-out, burnout, burn out, overspannen, overspannen zijn, overspannen raken, overspannen geraakt, minder gespannen, mentale stress, brein, druk, drukte, druk leven, druk bestaan, slaapprobleem, slaapproblemen, volle hoofd, veel gedachten, piekeren.


mindfullness, mindfullnes, mindfulnes, mindfulness, mindfulnessCentrumHaarlem, mindfulness-centrum-haarlem, mindfulness centrum haarlem, #mindfulness, #mindfulnesshaarlem, #mindfulnessinhaarlem,

meditatie, mediteren, ontspanning, rust, rust vinden, rust zoeken, tot rust komen, rusten, rustiger, meer zelfvertrouwen, zelfverzekerdheid, zelfverzekerder, meer aanwezig zijn, bewust ervaren, meer balans ervaren, meer waarnemen, beter waarnemen, bewuster waarnemen, bewuster leven bewustzijn, gedragspatroon, gedragspatronen herkennen,


oefening, oefeningen, scholing, scholingen, cursus, cursussen, training, trainingen, cursusgroep, groep, groepen, workshop, workshops, workshops 2015, effecten mindfulness, resultaten mindfulness, mindfulness-resultaten, mindfulness-effecten, ervaring, ervaringen, ervaringen mindfulness, 2015, mei 2015, voorjaar 2015, lente 2015,


geluk zoeken, geluk, gelukkiger, gelukkig zijn, gelukkiger zijn, gelukkiger worden, energie, meer energie, krachtig, krachtiger, krachtig in het leven staan, krachtig bestaan, krachtiger bestaan, balans, balans zoeken, balans vinden, meer balans verkrijgen, meer balans vinden, meer genieten, meer kunnen genieten, hier en nu, hier-en-nu, #hierennu#,


open mind, frisse blik, milder zijn, minder kritisch, zelfkritisch, zelfkritiek, oordeelsvrij, minder oordelen, veroordelen, lat hoog leggen, grenzen niet herkennen, door je grenzen gaan, over je grenzen gaan, over je heen laten trappen,