Algemene Voorwaarden


Verwerking van je aanmelding

I. Aanmelden kunt u zich door het formulier op de pagina MBSR 8 weekse training online in te vullen en te verzenden. 

II. 
Na ontvangst van het formulier zal de trainer contact met u opnemen voor een intakegesprek.

III. Na het kennismakinggesprek komt het tot een definitieve overeenkomst tot deelname. Je gaat daarmee akkoord met deze voorwaarden.

IV. 
De trainer stuurt hierna de factuur.

V. Om je inschrijving en deelname definitief te maken, dient het bedrag van de factuur binnen 7 dagen na afloop van het  intakegesprek  en/of  minimaal 14 dagen voor aanvang van de training te zijn overgemaakt, onder vermelding van het factuurnummer en naam.

VI. Na ontvangst van het bedrag heb je definitief een plaats in de training.


Aanwezigheid

U doet het uiterste best om alle trainingsdagen aanwezig te zijn in het belang van uwzelf en de groep. Mocht u onverhoopt een dag missen dan kan deze dag telefonisch met de trainer worden nabesproken.

Deze dag kan niet ingehaald worden bij andere trainingen.

Indien de trainer niet aanwezig kan zijn op een van de aangegeven cursusdata zal de cursus met een week worden verlengd op dezelfde dag en tijd.

De deelnemers houden rekening met deze mogelijkheid. In uitzonderlijke gevallen kan de trainer er voor kiezen een andere trainer de training te laten verzorgen.


Annulering

Na het definitief worden van de aanmelding geldt de volgende annuleringsregeling:


  • U kunt uw inschrijving voor de training kosteloos annuleren tot één maand voor aanvang.


  • Bij annulering van vier weken tot twee weken voor begin van de training wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht.


  • Binnen 2 weken voor aanvangsdatum of na aanvang van de training is geen restitutie mogelijk.


Mocht de trainer de gehele training moeten annuleren, dan ontvang je daarvan bericht en wordt je op de eerstvolgende beschikbare training geplaatst. Je ontvangt een nieuwe bevestiging. Mocht je dit niet willen dan wordt een eventueel gedane betaling binnen twee weken teruggestort op jouw rekening. De trainer is niet aansprakelijk voor enige geleden schade wegens het verzetten of annuleren van de training.


Kosten en materiaal

De trainingskosten staan vermeld op de website van het Mindfulness Centrum Haarlem (zie lesaanbod).

Cursusmateriaal, benodigde geluidsbestanden, en BTW zijn inbegrepen.

Voor deelnemers met aantoonbaar beperkte draagkracht zijn aanpassingen tijdens het kennismakingsgesprek bespreekbaar met de trainer. 


Vertrouwelijkheid

De naar het Mindfulness Centrum Haarlem door u ingestuurde persoonlijke gegevens worden alleen doorgestuurd naar de trainer(s) en alleen gebruikt voor administratieve doeleinden. Ze worden niet met derden gedeeld.

Tijdens de training creëren wij samen een veilige omgeving waarbij wij de lesruimte en elkaar met respect -en al het besprokene vertrouwelijk- behandelen.

De trainers van het Mindfulness Centrum Haarlem hebben het recht om deelnemers die hier niet naar handelen de toegang tot de training te ontzeggen.


Disclaimer

Deelname aan een training bij Mindfulness Centrum Haarlem gebeurt altijd op eigen en vrijwillige basis van de deelnemer zelf. De inzet en betrokkenheid bij de training van de deelnemer is mede van invloed op het gewenste eindresultaat. Mindfulness Centrum Haarlem kan hierdoor geen garantie geven voor het gewenste resultaat dat een deelnemer vooraf zelf heeft bepaalt.


Mensen die onder behandeling van een medisch specialist zijn (zoals een arts of psychiater) raden wij aan om voor de inschrijving van een training advies in te winnen bij deze medisch specialist om te bepalen of de timing van de training het juist moment is of überhaupt past in het behandelplan.


Een deelnemer is altijd zelf verantwoordelijk voor de keuze voor- en manier van meedoen van oefeningen tijdens de training en mogelijke consequenties hiervan voor zijn gezondheid. Dientengevolge kunt u het Mindfulness Centrum Haarlem en/of de trainer niet aansprakelijk stellen voor enige schade als gevolg van hiervan.


Mindfulness Centrum Haarlem en/of de trainer is niet verantwoordelijk voor het effect van de Mindfulnesstraining op de gezondheid van een deelnemer en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade als gevolg van hiervan.


Persoonlijke eigendommen zijn tijdens de training in beheer van de deelnemer zelf. De trainer en/of het Mindfulness Centrum Haarlem kan hier geen verantwoordelijkheid voor nemen.


Deelname bij Stilteretraites of workshops


Reserveringsmethodes

1. Via de website, e-mail of telefonisch.

2. Reservering voldoen via een betaling (online-ticket)


Bij reserveringen ontvangt u een betaallink voor een plek die wij voor u in optie zetten.


De reservering vervalt wanneer u:

•de betaling voor de reservering niet binnen 48 uur voldoet.

•Het Mindfulness Centrum Haarlem heeft hierna het recht de niet betaalde plekken verder te verkopen.


Wachtlijst

U kunt zich inschrijven op een wachtlijst wanneer een evenement is volgeboekt. Dit biedt de mogelijkheid om toch een plek te bemachtigen in geval van een annulering. Wij nemen in dat geval direct contact met u op zodra een plaats beschikbaar is.

Geef hiervoor je mobile telefoonnummer en je e-mailadres aan zodat wij snel (bv. via SMS) kunnen schakelen.


Restitutie  & Annulering van evenementen of workshops

 Indien dit voor een evenement niet specifiek staat aangegeven, dan zijn tickets niet persoonsgebonden en dus overdraagbaar. U kunt in dat geval uw ticket aan iemand anders geven, mocht u zelf verhinderd zijn.


 Je kunt tot 7 dagen vóór het evenementen-start annuleren. Hiervoor rekent Mindfulness Centrum Haarlem altijd minimaal €5,- annulerings- en administratiekosten i.v.m met gemaakte kosten door inkoop en/of inzet van tickertservice diensten.

 

 Restitutie is niet mogelijk indien een annulering plaatsvindt binnen 7 dagen voor start van het evenement of workshop. 

Je mag, in overleg met de docent, wel iemand anders in jouw plaats laten komen. 


 Elke reservering voor een workshop of evenement is uniek en zal tot één plek toegang tot de bijeenkomst verschaffen. Indien er misbruik (door  kopiëren van toegangsbewijzen) plaatsvindt, worden alle deelnamebewijzen geannuleerd.

Algemene Voorwaarden - Mindfulness Centrum Haarlem

Informatie of vragen?Heb je vragen, bel dan


Telefoon: 06 -10 25 00 77